Pergola: Isang Daan Para sa Pagbabago

Pergola, salitang tumutukoy sa daang may bubong. Napakaganda ng pinagmulan ng salitang pergola sa salita ng mga Latino na pergula na may kahulugang "projecting roof "o pergere na ibig sabihin naman ay "come or go forward" na tila nagbubukas ng bagong pag-asa at bagong simula lalo na sa mapanghamong panahon ng pandemya. Hinihikayat ang bawat isa na tingnan ang magandang kahihinatnan ng pagsuong at pagsubok sa bagong buhay.

Nitong nakaraang Enero sinimulan na ang matagal ng plano na pagpapagawa ng daang may bubong o pergola mula sa bukas na bahagi ng Sacred Heart patungo sa mga gusali ng Senior High at elementarya sa likurang bahagi ng Science Laboratory.

Nitong mga nakaraang taon, naging malaking hamon na sa mga guro at mga mag-aaral ang dumaan at gamitin ang mga pasilidad sa bagong gusali ng St. Scholastica's Building at pagtungo sa ibang bahagi ng paaralan na walang daang may bubong, lalo na tuwing sasapit ang mga buwan ng tag-ulan. Ang mahabang pag-ikot ng mga guro at mag-aaral upang makatungo sa kanya-kanyang silid mula sa kanilang mga pila sa kantina o kaya ay pagpunta sa mga special rooms upang hindi mabasa ng ulan ay nakapagpapaikli ng oras upang mas magawa at matapos ang mga gawain sa kani-kanilang asignatura.

Kaya naman sa pagtatapos ng taon na ito naisakatuparan ang paglalagay ng daang may bubong o pergola hindi lang upang mapaganda ang paaralan bagkus upang mas mabigyan ng proteksyon at mapaghandaan ang pagbabalik ng mga mag-aaral sa paaralan. Hindi pa man sigurado kung kailan magkakaroon ng face-to-face na klase ang paaralan ng SSAM ay patuloy pa rin pinangangalagaan, pinagaganda, at pinanatiling ligtas ang lahat ng bahagi o lugar na ito para sa mas masaya, matiwasay, at makabuluhang karanasang babaunin ng mga mag-aaral kasabay ng kanilang pagkatutong iba't ibang kaalaman na magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Nawa'y ang pergolang ito ay maging simbolo na patuloy na pagtatagumpay ng mga mag-aaral at ng paaralan sa mga susunod na taon.